(1)
Котова, И.; Золотова, А.; Агапова, А. Пути и методы предотвращения «бегства» капитала за рубеж. БИТ 2020, 4, 22-27.